Obec:Kuchyňa
Cintorín:   CintorĂ­n Kuchyňa
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   19.04.2017 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)Autor a zhotovitež mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použi len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.