Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Borský Svätý Jur
Cintorín: Cintorín Borský Svätý Jur
Aktuálne zapálených sviečok: 3
Aktuálne položených vencov: 1
Mierka:  
Orientačná mapa