Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Nová Bošáca
Cintorín: Cintorín Nová Bošáca
Aktuálne zapálených sviečok: 1
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa