Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Bratislava - Vrakuňa
Cintorín: Cintorín Vrakuňa (Ružinov)
Aktuálne zapálených sviečok: 24
Aktuálne položených vencov: 5
Mierka:  
Orientačná mapa