Obec:Nov%C3%A1%20Bo%C5%A1%C3%A1ca
Cintorín:   Cintor%C3%ADn%20Nov%C3%A1%20Bo%C5%A1%C3%A1ca
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   02.03.2018 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)Autor a zhotoviteľ mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použiť len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.