Obec:Borsk�� Sv��t�� Jur
Cintorín:   Cintor��n Borsk�� Sv��t�� Jur
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   29.12.2021 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)Autor a zhotoviteľ mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použiť len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.