Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Prešovský
  Okres: Sabinov
    Mesto: Sabinov   
      Cintorín: Sabinov