Počet záznamov: 1

VÚC: Trnavský
  Okres: Piešťany
    Mesto: Piešťany    
      Cintorín: Žilinský cintorín
        Lešický Štefan*01.01.192101.01.1986