Počet záznamov: 1

VÚC: Prešovský
  Okres: Poprad
    Mesto: Poprad    
      Cintorín: Poprad-Veľká
        Tesár Gejza*25.02.191129.07.1980