20.01.2022 meniny má Dalibor 00:38

Geografický informačný systém (GIS) WinCITY CINTORÍN

cintoriny.sk - portál cintorínov »


Pasportizácia cintorínov


Služby
 • geodetické zameranie
 • digitalizácia máp
 • zber údajov z náhrobkov
 • zber foto z náhrobkov
 • ortofotomapa
 • prepis dát do databázy
 • zverejnenie na Internete
 • program GIS WinCITY Cintorín©

program GIS WinCITY Cintorín©
 • záznamy o zomrelých
               nájomcoch*
               hroboch
 • nájomné zmluvy*
 • vyhľadávanie
 • digitálna mapa/
 • foto náhrobkov

* údaje sa na Internete nezverejňujú