TOPSET TOPSET, Hollého ul. 2063/25B, 900 31 STUPAVA, Tel.: 02/6593 5798, Tel./fax.: 02/6593 4209
e-mail: topset@topset.sk, www.topset.sk

Program GIS WinCITY Cintorín©

Geografický informačný systém (GIS) WinCITY Cintorín© pracuje pod OS Windows©. Je určený pre správcov cintorínov, technické služby a miestnu samosprávu. GIS WinCITY Cintorín© umožňuje evidovať hrobové miesta s údajmi o zomrelých a nájomcoch, vypočítať a evidovať nájomné za miesto, hromadne vytvárať nájomné zmluvy a korešpondenciu a pracovať s digitálnou mapou cintorína a fotografiami náhrobkov.

Základné informácie

Funkcie a možnosti systému

Nároky na HW a SW počítača

Minimálna konfigurácia

Odporúčaná konfigurácia

Windows 98, Windows Millenium, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Záruka na program 24 mesiacov.