TOPSET TOPSET, Hollého ul. 2063/25B, 900 31 STUPAVA, Tel.: 02/6593 5798, Tel./fax.: 02/6593 4209
e-mail: topset@topset.sk, www.topset.sk

Pasportizácia cintorínov

Vážení zákazníci, vítame vás na stránke fy TOPSET, na ktorej prezentujeme jednu špecifickú oblasť činnosti firmy - služby a produkty súvisiace s pasportizáciou cintorínov pre mestá, obce, farnosti, technické a pohrebné služby:

Výsledkom pasportizácie cintorína t. j. priameho geodetického digitálneho zamerania polohopisu cintorína, hrobových polí, solitérov drevín, význačných záujmových bodov, zberu dát a fotografií náhrobkov a pod. je očíslovaná digitálna a papierová účelová mapa cintorína, databázy zomrelých, databázy fotografií náhrobkov a príp. aj ortofotomapa cintorína s priľahlým územím.

Informácie získané pasportizáciou - digitálnu mapu, ortofotomapu, databázy, fotografie, a ďalšie doplňujúce údaje z vlastnej evidencie zákazníkov (nájomcovia, adresy, kontakty, nájomné zmluvy atď.) možno vložiť do počítačového programu s názvom Geografický informačný systém (GIS) WinCITY Cintorín© a následne ich zobrazovať a spracovávať. Databázové a grafické informácie v limitovanom rozsahu danom zákonom o ochrane osobných údajov bude možné zverejniť aj na pripravovanom internetovom portáli.

Možnosti programu GIS WinCITY Cintorín© a rozsah dát z pasportizácie splňujú všetky podmienky Zákona o pohrebníctve č. 470/2005 Z. z.. Podľa tohoto zákona je prevádzkovateľ pohrebiska povinný viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa znenia § 21 Evidencia pohrebiska. Zákonom je tiež upravené v §24 právo užívania hrobového miesta a nájomná zmluva.

Referencie

Pasportizácii cintorínov a vývoju počítačového informačného systému pre cintoríny sa venujeme už od roku 1992. Za tento čas sme realizovali nové zákazky a aktualizácie pre niekoľko sto zákazníkov. K našim zákazníkom patria mestá ale aj najmenšie obce z celej Slovenskej republiky. Najväčšie projekty pasportizácie a/alebo zavedenia informačného systému sme realizovali v mestách Bratislava, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra, Zlaté Moravce (v realizácii), Zvolen, Martin, Poprad, Prešov, Košice - mestské časti, Trebišov, Banská Bystrica (v realizácii), Dolný Kubín, Trstená, Nováky, Revúca, Turčianske Teplice, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Levice, Fiľakovo, Ružomberok, Púchov, Sereď atď. Z realizovaných projektov pre obce (len za rok 2007) uvádzame niektoré napr. Dúbravy, Kechnec, Tomášov, Malinovo, Most pri Bratislave, Kalinkovo, Rakovo, Poproč, Sološnica, Dunajská Lužná, Sekule, Turčianske Kľačany, Jatov, Kostolné, Hlboké, Borovce, Plavecký Peter, Letničie, Hrabičov, Muránska Huta, Prietržka, Čižatice, Zubrohlava, atď.